BLIZNA

Zupa Svetoga Ante Padovanskoga
Sibenska biskupija

Zupni ured Blizna
21228 BLIZNA DONJA
Tel.: 021/897-222

Zupnik:
Fra Ferdo Jukic

Selo Blizna spominje se prvi put 1251. Pripadalo je Trogiru, a kasnije splitskoj plemickoj obitelji Papalic i potom trogirskoj Kvarko. O mjesto su se dugo vremena otimali Trogir i Sibenik. U selu Mitlu bilo je 1298-1560 sjediste zupe, a zupi su pripadala sela Krusevo i Boraja. Stanovnistvo je stradalo u vrijeme ratova s Turcima. Nakon ratova za oslobodjenje od turaka, utemeljena je 1687. zupa u Blizni. Kako su franjevci sinjskog samostana od XVIII. st. posluzivali zupu, jer su oni doveli novo stanovnistvo u te krajeve, zupa je pravno pripojena Sinjskom samostanu. Obje su zupe bile do 1830. pod trogirskom a od tada sibenskom biskupijom. Mitlo je tada pripalo Blizni. Od 1968. zupa je pripala splitskom samostanu.

Danas su glavni ogranci zupe: Gornja i Donja Blizna, Rastovac-Ugrinci, Vinovac i Mitlo.

Sv. Marija, na temeljima iz IX stoljeca Crkva Sv. Marije spominje se u trogirskim biljeznickim spisima 1300. godine. Potjece iz IX. stoljeca. Zidovi su bili poduprti zaobljenim kontraforima sto je obiljezje kraljevskih crkava. Kasnije je u vrijeme tatarskih i turskih provala porusena pa je na ostacima izgradjena druga s polukruznom apsidom. Na njezinu je procelju ugradjen kamen s prethodne crkve sa starohrvatskim pleterom i ulomak tegurija sa slovima flMar(ia)«. - U blizini te crkve zapocela se 1745. graditi nova, ali je do 1757. bila podignuta samo apsida. Nacrt je izradio Ivan Krstitelj Nutrizio iz Trogira a radove, izmedju ostalih, vodio Ivan Raguseo-Macanovic i nakon njegove smrti sin mu Ignacije. Glavni dobrocinitelj crkve bio je M. Pletkovic koji je zelio podici i velebni zvonik. Crkva je jednostavna. Iznad vrata je 8-laticna kamena ruza a procelje zavrsava zvonikom na preslicu s dva zvona. Pobocni zidovi su otvoreni trostrukim prozorima. Veliki oltar je drveni, podignut 1859. godine. Na njemu je slika Bezgrjesnog Zaceca Marijina koju je naslikao neki Da Treviso. Sa strane oltara su slike sv. Petra i Pavla na drvu a ispod na platnu novije slike Srca Isusova i Marijina. Uz trijumfalni luk su drveni oltari sv. Stjepana i sv. Marka s drvenim kipovima (tirolski rad). U ladji su drveni oltari sv. Blaza i Gospe od Loreta, napravljeni 1900 (tirolski rad). Na zidu je slika Kamenovanje sv. Stjepana, domaci priprost rad. Crkva ima staro drveno raspelo. Obnavljana je 1923, 1961. i 1977. i 1985/88 godine.

Oko crkve je groblje u kojem ima stecaka i starih nadgrobnih ploca, a 2000. je otkrivena nekropola iz starohrvatskog doba.

Danasnja zupna crkva Sv. Ante Padovanskag jednostavna je pravokutna gradjevina, sagradjena od betona 1965. prema nacrtu arhitekta Ante Baraca. Obnavljana je 1989. i 1996. Uz nju je zvonik. God. 1985. postavljena su nova zvona. U crkvi je kip sv. Ante i Blazene Djevice Marije (tirolski rad). Nesto dalje od danasnje zupne crkve sagradjena je 1850. kapela Sv. Ante Padovanskoga. Ima mali zvonik na preslicu s jednim zvonom. U kapeli je drveni oltar sa Svecevim kipom.

Podrucna crkva je u Rastovcu-Ugrinima, posvecena Gospi od Zdravlja (nazvanoj i flGospa od place« ili flGospa od milosti«). Sagradjena je 1861. sa zvonikom na preslicu s jednim zvonom. Na oltaru se nalazi slika Gospe s Djetetom Isusom oko kojih su dva roba.

Kod crkve je novije groblje.

Crkva sv. Mihovila u Mitlu Druga je podruzna crkva u Mitlu. U njemu je bilo sijelo zupe od 1298. do 1560., kad se pred turskim napadajima stanovnistvo raselilo. Crkva je posvecena sv. Mihovilu Arhandjelu. Na procelju je jos djelomicno citljiv natpis: "Ovo djelo ucini [...] +1406". Za nju je 1726. trogirski biskup Antun Kacic zabiljezio da je rusevna i da je oltarska slika napola razdrta. Crkva je obnavljana 1806., 1961. 1974/75. te konacno 1985 godine. Na procelju su oko vrata dva prozorcica a iznad mala luneta te prozorcic u obliku kriza. Na vrhu je preslica, podignuta 1910. Crkva je dobila sa strane dodatak. Svod od sedre je goticki prelomljen. Na trijumfalnom luku je goticka kamena kustodija a uz vrata nesto manja. U nisama su kipovi sv. Mihovila i Srca Isusova (tirolski rad). U crkvi je slika na platnu sv. Mihovila i bl. Ivana Trogirskoga, koji drzi maketu Trogira. Sliku je obnovio fra Bernardo Buljevic.

Oko crkve je groblje u kojem ima dosta stecaka.

U zupi su kapelice: u Blizni na dva mjesta: Pocivala i Lokve i jedna u Mitlu.

Zupna je kuca bila 1943. zapaljena ali je obnovljena i pretvorena u osnovnu skolu koja je kasnije prestala raditi pa je kuca danas zapustena. Zupnik se nakon rata 1964. nastanio u prizemnicu koja je 1977. podignuta na jedan kat. Nedaleko od stare zupne kuce otvorena je 8. rujna 1995. nova telefonska digitalna centrala s 512 telefonskih prikljucaka.

Stare su zupne matice izgorjele 1943. godine.

Zupa pripada opcini Marina. Na podrucju zupe djeluje osmogodisnja skola u kojoj zupnik predaje ukupno 16 sati vjeronauka.

Statisticki podaci:

God. obitelji vjernika svecenika stanovnika
1913 204 1215
1928 226 1350
1965 330 2000
1979 294 1528
1991 1858
2000 320 793 2


Misno slavlje nedjeljom

U crkvi Sv. Ante Padovanskog u Blizini Donjoj u 9 sati.
U crkvi Male Gospe u Blizini svake trece nedjelje u 11 sati.
U crkvi Gospe od Place u Rastovcu svake trece nedjelje u 11 sati.
U crkvi Sv. Mihovila Arkandjela u Mitlu svake trece nedjelje u 11 sati.

Svetkovine u zupi

Misno slavlje radnim danom

Pocetna stranica

Tekst:

Josip Soldo
Ferdo Jukic
Vicko Kapitanovic
Fotografije i postava:
Vicko Kapitanovic, 5. studenoga, 2000,